Privacyverklaring van www.zorgvertaler.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgvertaler.nl verwerkt geen persoonsgegevens. Alléén via het contactformulier kunt u persoonsgegevens achterlaten. Zie voor meer informatie het kopje ‘contactformulier’. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgvertaler.nl verstrekt geen gegevens aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
De website van Zorgvertaler verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Contactformulier
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Zorgvertaler.nl via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om te voldoen aan je wensen, zoals je naam, e-mailadres en bericht.
Deze gegevens worden absoluut niet met anderen gedeeld en worden opgeslagen op een beveiligde mailserver. Zorgvertaler.nl bewaart deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Binnen 2 jaar worden deze gegevens verwijdert.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
info@zorgvertaler.nl