Instructies

Hoe werkt de vertaalmodule?

Klik in de lijsten op de doseringen die van toepassing zijn om dezelfde dosering te formuleren als op het voorschrift. 

 

 

 

De Nederlandse betekenis blijft zichtbaar, zodat de gemaakte keuzes altijd controleerbaar blijven. Herhaal dit totdat alle keuzes zijn gemaakt.

Wanneer tot slot alle keuzes zijn gemaakt, klik dan op ‘Print’ om de pagina uit te printen.

 

 

 

Je kunt ervoor kiezen om 2 formulieren uit te printen. Het eerste formulier kun je voorzien van een extra afleveretiket en dit aan de patiënt meegeven. Het tweede formulier kan worden voorzien van een controleparaaf door een collega en bewaard worden voor eigen administratie.

In welke landen wordt er Arabisch gesproken?

Op de kaart hierboven is duidelijk te zien in welke landen er Arabisch wordt gesproken. Mensen die afkomstig zijn uit de gekleurde landen, spreken vrijwel altijd Arabisch. In Djibouti, Eritrea en Somalië spreekt een deel van de bevolking Arabisch.

 

In de meeste Apotheek Informatie Systemen is te zien wat het geboorteland is van de betreffende persoon. Mocht deze persoon in één van deze landen zijn geboren, dan is het de moeite waard om te vragen of deze persoon Arabisch spreekt, zodat je zeker weet dat de informatie goed overkomt door middel van deze website.

 

Ondanks het feit dat Arabisch van rechts naar links wordt geschreven, worden getallen wél van links naar rechts geschreven. Bijna alle Arabisch-sprekende personen begrijpen ook de westerse cijfers (01234…).

Vul daarom, indien nodig, de westerse cijfers zelf in bij ‘Vul zelf een getal in’. In de keuzelijsten van de vertaalmodule kun je de optie ‘Vul zelf een getal in’ kiezen.

 

Verwijs naar www.apotheek.nl/instructies voor inhalatie-instructies voor inhalatoren en neussprays in het Arabisch.