Disclaimer voor www.zorgvertaler.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.zorgvertaler.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zorgvertaler. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Uitzondering zijn de teksten die verwerkt zijn in de vertaalmodule. Deze mogen wel verspreidt worden.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgvertaler is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zorgvertaler.

Op alle teksten, afbeeldingen en het logo op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om andere teksten dan de teksten die verwerkt zijn in de vertaalmodule te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.

 

Garantie op juistheid
Hoewel er met de uiterste nauwkeurigheid en zorg moeite is gedaan om de teksten juist te vertalen, blijft het mensenwerk en bestaat er een kleine kans dat er een vertaalfout is opgetreden of dat de vertalingen in de vertaalmodule niet goed zijn gekoppeld of zelfs omgewisseld zijn. De kans is zeer klein, gezien er meerdere controles hebben plaatsgevonden om dit te voorkomen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Zorgvertaler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zorgvertaler.nl op deze pagina.

 

Contact

info@zorgvertaler.nl